Een impressie van de Opleiding Onderwijskundig I-coördinator

i-coordinator

In februari 2015 is de kersverse opleiding Onderwijskundig I-coördinator van Marant van start gegaan met 12 enthousiaste deelnemers uit PO, (V)SO en VO.  De 2e bijeenkomst hebben we achter de rug en de 3e is al weer in aantocht. Een overweldigend begin van een gezamenlijke reis om het onderwijs te veranderen van binnen uit. De I-coördinatoren in wording storten zich met grote nieuwsgierigheid  in het diepe. Ze zijn ervan overtuigd dat het onderwijs moet inspelen op de snel veranderende samenleving, waarin ict straks niet meer in weg te denken is. Wil je kinderen gemotiveerd houden, écht laten leren en opleiden voor het leven in de 21ste eeuw, dan moet onderwijs een andere inhoud en vorm krijgen. De deelnemers popelen om hier werk van te maken. Niet blijven denken en dromen, maar doen. In deze blog geef ik als een van de opleiders een impressie van de eerste periode.

Een spannend gebeuren

De eerste bijeenkomst stond in het teken van kennismaking met elkaar, de context waarin de deelnemers werkzaam zijn en de opleiding. Een spannend begin voor iedereen. Stel je voor: je komt over de drempel van de zaal  na een lange reis uit het Zuiden van het land, of een frisse fietstocht door de Betuwe. Je kijkt de zaal in. Wie zijn de anderen? Wat kom ik hier doen? Na een ronde kennismaking wordt duidelijk hoe verschillend de onderwijswerelden van eenieder zijn. Een filmpje over onderwijsvernieuwing roept al snel een feest van herkenning op. Dit is wat we willen: het leren in handen te geven van de leerlingen, dingen leren die van waarde zijn voor de toekomst, samen leren en plezier beleven. Dit alles in een onderwijssysteem dat ons niet belemmert, maar juist helpt om eigenaar te worden van ons eigen leerproces. En de rol van ict? De moderne technologie is nu nieuw voor ons, maar over een tijd weten we niet beter. Dan is ict helemaal geïntegreerd in het onderwijs. Allemaal mooie dromen, maar hoe komen we daar?icoordinator

Design Thinking

Hoe zorg je ervoor dat innovatie echt van de grond komt en niet beperkt blijft tot een paar enthousiaste leerkrachten die geïsoleerd in hun eigen klaslokaal fantastisch nieuwe dingen uitproberen? Een manier om innovatie daadwerkelijk organisatiebreed te realiseren, is: Design Thinking. Frank Evers, innovatie manager van Marant, laat in de opleiding zien en ervaren hoe deze beproefde aanpak werkt.  Het begint met onderdompeling in je huidige situatie, diepe verlangens van ‘het moet anders’ en onmetelijke dromen (‘Moonshot’). Zo ontstaat er een intense en breed gedragen behoefte om te veranderen. Vervolgens wordt een uitdagende doelstelling geformuleerd en ontzettend veel ideeën bedacht en geanalyseerd. Van daaruit wordt toegewerkt naar een prototype, een onderwijsleersituatie dat kenmerken heeft van de gedroomde situatie en aan bepaalde succescriteria voldoet. De ontworpen onderwijsleersituatie, zoals bijvoorbeeld een iPadklas, wordt in praktijk gebracht en gevolgd. Leerlingen, ouders, teamleden en zo mogelijk andere scholen worden erbij betrokken om mee te denken en feedback te geven. Met de opgedane ervaringen en feedback wordt de leersituatie steeds verder ontwikkeld in de richting van de grote droom.

De rol van de I-coördinator in beeld

Als je gelooft dat innovatie van binnenuit ontstaat, wie wakkert dan het vuurtje aan? Wie zorgt ervoor dat het vuurtje zich verspreidt en blijft branden? Daarvoor is de I-coördinator. De ‘i’ staat voor innovatie, en niet voor ‘informatie’, zoals voorheen in de opleiding ict-coördinator. De I-coördinator is een persoon die vanuit een brede kijk op onderwijskundige vernieuwing en kennis van technologie het hele team in beweging brengt. Een impuls geeft aan het leren voor de toekomst.

En hoe zien de deelnemers hun eigen rol? Wat verwachten zij dat zij gaan betekenen voor hun school? Maar ook, wat verwachten hun naaste collega’s en directeur van de I-coördinator? En hoe matchen deze verwachtingen met elkaar en kunnen I-coördinator en rolzenders elkaar versterken in de beweging die de school maakt? Dit zijn cruciale vragen waar we in de opleiding uitvoerig bij stilstaan. Ik sluit deze blog af met enkele rolverwachtingen van de deelnemers. Aan de hand van een voorwerp geven zij weer hoe zij hun eigen rol zien:

Een spons: Tijdens de bijeenkomst I-coordinator zuig ik de indrukken op, en ik knijp ze over mijn team weer uit.

Een fietstocht: De opleiding ervaar ik als een fietstocht. Soms heb ik wind mee, kan ik het even rustig aan doen en soms heb ik wind tegen, dan moet ik harder trappen.  Maar ik ga altijd vooruit, met een aantrekkelijk eindpunt in zicht.

Een lamp: Ik ga voor de nieuwe led-verlichting, geinteresseerd in nieuwe technologie. Maar daarnaast waardeer ik ook het oude, de vertrouwde gloeilamp, zo warm.

Een insectendoosje: Met dit doorzichtige insectendoosje met vergrootglas kan ik ideeën vangen en goed bekijken.

De bijeenkomsten zijn enerverend, maar de tijd tussen de bijeenkomsten door zijn minstens zo intensief door de uitdagende opdrachten die de deelnemers meekrijgen om in de eigen praktijk hun rol te pakken. Daarnaast delen we bijzondere ervaringen via WordPress. Op deze manier blijft het leren niet beperkt tot de bijeenkomsten, maar gaat het leren continu door.

Wil je meer weten over de opleiding I-coördinator, kijk dan op de website van Marant, of volg ons op Twitter: #icor2015.